images/photo_2019-02-06_11-07-39.jpg

سهامداران


ماده12 اساسنامه :عضویت در شرکت تعاونی بانوان گل یاس برای کلیه واجدین شرایط اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی آزاد است.

با توجه به ماده فوق شرکت تعاونی با54سهم 300000ریالی در سال 1379توسط هیات موسس با سرمایه 16200000ريال شروع به کار کرد.از آنجا که یکی از اهداف مهم شرکت تعاونی ایجاد اشتغال برای بانوان بخصوص اعضای موسسه خیریه بانوان گل یاس کبود می باشد افراد با نیت خیر اقدام به خرید سهام شرکت تعاونی نسبت به افزایش سرمایه شرکت تعاونی همیاری نموده اند .

افزایش سرمایه سهامداران:

  • سرمایه اولیه شرکت تعاونی 16،200،000 ریال از فروش 54 سهم 300،000 ریالی و 52 سهامدار
  • سرمایه ثبتی1395 شرکت 5،000،000،000 ریال از فروش 6250 سهم 300،000 ریالی و 721 سهامدار
  • سرمایه فعلی 1397 شرکت 15،313،350،000 ریال مقسم به 51،045 سهم300،000 ریالی و 1102 سهامدار
  • و هم اکنون ارزش روز هرسهم شرکت تعاونی گل یاس کبود 800،000 ریال می باشد.

  • با خرید سهام در سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال سهیم باشید.

    Top